Automeris amoena

French Guiana, Venezuela, Bolivia, Paraguay

Automeris amoena amoena female by Viktor Suter, courtesy of Bernhard Wenczel.

Automeris amoena amoena male by Viktor Suter, courtesy of Bernhard Wenczel.

Automeris amoena amoena larva by Viktor Suter, courtesy of Bernhard Wenczel.

Return to Bernhard Wenczel - Viktor Suter Collection